C# (CSharp) Pc ye Özel Lisanslama + Key Generator
x0z
Mesaj tarihi: 05.09.2016 10:53:59
C# da geliştirdiğiniz programları bilgisayara özel lisanslamak isterseniz yazdığım bu kodlar işinize yarayabilir. Çalıştırıldığı bilgisayardan cpuid, hddserial, motherboardserial, macaddress değerlerini alarak pc ye özel sistem kodu oluşturur, oluşturulan sistem koduna özel lisans no üreterebilirsiniz. Bu sayede oluşturduğunuz lisans numarası sadece o sistem numarasındaki pc de çaışacaktır. Örnek projede 2 adet Form, 2 adet Textbox, 2 adet Groupbox, 1 adet Buton, 1 adet Picturebox ve ekstradan temalar kullanılmıştır. Bir kez doğru lisans numarası girilirse appdata roaming konumuna lic_config.ini olarak kaydeder ve sonraki açılışlarda ordan lisans okuyarak karşılaştırır doğruysa lisans sormaz. Giriş formunun değiştirilmesine karşın Form2_load a basit bir önlem alınmıştır. Hostunuz varsa kontrol kısmına bir httpwebrequest sonucu da döndürürseniz (online sorgulamalı) çok daha iyi olabilir tabi ki kaynak kodları obfuscate etmezseniz her türlü crackleneceğinden emin olabilirsiniz (: temel seviyede kodlanmıştır geliştirmek ve ek önlemler almak size kalmış :) https://yadi.sk/d/NVbFLS9xuncv5]Kaynak kodları ve Derlenmiş Exeleri İndirmek İçin Tıkla! Rar Şifresi: www.imhatimi.org
Form1.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.IO; using System.Linq; using System.Management; using System.Net; using System.Net.NetworkInformation; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Threading; using System.Windows.Forms; namespace Lisans { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } internal static string s1; internal static string s2; internal static string s3; internal static string s4; internal static int deger; static int deger2; Thread tbasla; Thread tyanlis; Thread lisanskontrolet; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; try { var cpuid = string.Empty; var hddserial = string.Empty; var motherboardserial = string.Empty; var macaddress = string.Empty; string sQuery = "SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor"; ManagementObjectSearcher oManagementObjectSearcher = new ManagementObjectSearcher(sQuery); ManagementObjectCollection oCollection = oManagementObjectSearcher.Get(); foreach (ManagementObject oManagementObject in oCollection) { cpuid = (string)oManagementObject["ProcessorId"]; break; } NetworkInterface[] nics = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces(); String sMacAddress = string.Empty; foreach (NetworkInterface adapter in nics) { if (sMacAddress == String.Empty) { IPInterfaceProperties properties = adapter.GetIPProperties(); macaddress = adapter.GetPhysicalAddress().ToString(); } } ManagementObject dsk = new ManagementObject(@"win32_logicaldisk.deviceid=""c:"""); dsk.Get(); hddserial = dsk["VolumeSerialNumber"].ToString(); ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_BaseBoard"); ManagementObjectCollection moc = mos.Get(); foreach (ManagementObject mo in moc) { motherboardserial = (string)mo["SerialNumber"]; break; } var anahtar = cpuid.Trim() + " " + hddserial.Trim() + " " + motherboardserial.Trim() + " " + macaddress.Trim(); anahtar = Md5(y(x(anahtar))); mainclass.key = anahtar; txt_sistemkodu.Text = anahtar; s1 = mainclass.key; s2 = txt_sistemkodu.Text; } catch (Exception ex) { MessageBox.Show("Sistem No Oluşturulamıyor: " + ex + "\n\tYapımcıyla İletişime Geçiniz..", "Hata Oluştu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); } finally { if (string.Compare(s1, s2, false) == 0 && string.Compare(s1, "", false) == 1) { mainclass.hash = mainclass.xzr(y(x(Md5(mainclass.key))) + "-" + Md5(y(mainclass.xzr(x(mainclass.key))))); mainclass.maincode = x(mainclass.hash) + "-" + y(mainclass.hash); s3 = mainclass.maincode; lisanskontrolet = new Thread(new ThreadStart(otokontrol)); lisanskontrolet.Start(); } else { Application.Exit(); } } } internal static string Md5(string str) { string result = string.Empty; try { MD5CryptoServiceProvider mD5CryptoServiceProvider = new MD5CryptoServiceProvider(); byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(str); byte[] array = mD5CryptoServiceProvider.ComputeHash(bytes); int capacity = (int)Math.Round((double)(array.Length * 3) + (double)array.Length / 9.5); StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(capacity); int num = array.Length - 1; for (int i = 0; i <= num; i++) { stringBuilder.Append(BitConverter.ToString(array, i, 1)); } result = stringBuilder.ToString().TrimEnd(new char[] { ' ' }); } catch (Exception) { } return result; } internal static string x(string string_0) { string_0 += "ᴔᴥᴟ۞œþÿŸƒ÷áÞÈÅÂÁ∑≠≥∂ΩêèúÑ®∑¶¤¥¢š‰ᴔᴥᴟ۞"; char[] array = string_0.ToCharArray(); array[0] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[1] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + array[4]) % '\n'))); array[2] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + array[8] + '\u0005') % '\n'))); array[3] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[4] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + array[7] + '\u0002') % '\n'))); array[5] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\u0001') % '\n'))); array[6] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[6] + '\a') % '\n'))); array[7] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + array[9] + '\u0003') % '\n'))); array[8] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[8] + '\u0001') % '\n'))); array[9] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\u0002') % '\n'))); array[10] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[10] + array[4] + '\t') % '\n'))); array[11] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\a') % '\n'))); array[12] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\b') % '\n'))); array[13] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + '\t') % '\n'))); array[14] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + '\u0003') % '\n'))); array[15] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + '\u0006') % '\n'))); char c = array[0]; array[0] = array[11]; array[11] = c; c = array[3]; array[3] = array[7]; array[7] = c; c = array[10]; array[10] = array[5]; array[5] = c; c = array[7]; array[7] = array[9]; array[9] = c; c = array[15]; array[15] = array[3]; array[3] = c; string text = new string(array); return string.Concat(new object[] { text[0], text[1], text[2], text[3], "-", text[4], text[5], text[6], text[7], "-", text[8], text[9], text[10], text[11], "-", text[12], text[13], text[14], text[15] }); } internal static string y(string string_0) { string_0 += "ᴔᴥᴟ۞ᴥœþÿŸƒ÷áÞÈŃ÷áÞᴔᴥᴟ۞Áš‰|ᴔᴥᴟ۞"; char[] array = string_0.ToCharArray(); array[0] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\u0006') % '\n'))); array[1] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + array[3]) % '\n'))); array[2] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + array[9] + '\u0001') % '\n'))); array[3] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + array[10] + '\u0002') % '\n'))); array[4] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + array[9] + '\a') % '\n'))); array[5] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\a') % '\n'))); array[6] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[6] + '\u0002') % '\n'))); array[7] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + array[11] + '\u0001') % '\n'))); array[8] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[8] + '\u0003') % '\n'))); array[9] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\u0002') % '\n'))); array[10] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[10] + array[3] + '\b') % '\n'))); array[11] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[12] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\u0003') % '\n'))); array[13] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\a') % '\n'))); array[14] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + '\u0005') % '\n'))); array[15] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\a') % '\n'))); char c = array[0]; array[0] = array[12]; array[12] = c; c = array[5]; array[5] = array[7]; array[7] = c; c = array[11]; array[11] = array[4]; array[4] = c; c = array[6]; array[6] = array[2]; array[2] = c; c = array[13]; array[13] = array[8]; array[8] = c; string text = new string(array); return string.Concat(new object[] { text[0], text[1], text[2], text[3], "-", text[4], text[5], text[6], text[7], "-", text[8], text[9], text[10], text[11], "-", text[12], text[13], text[14], text[15] }); } private void lisansla() { while (deger <= 25) { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Kontrol Ediliyor.."; } while (deger <= 50) { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans Onaylandı!"; } while (deger <= 75) { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisansınız Kaydediliyor.."; } while (deger <= 100) { iniokuyaz lisanskaydet = new iniokuyaz(Path.Combine(Environment.GetFolderPath( Environment.SpecialFolder.ApplicationData) + "\\lic_config.ini")); lisanskaydet.Write("1", txt_lisansno.Text); Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; if (deger == 100) { Thread.Sleep(250); Invoke((MethodInvoker)delegate () { Form2 ac = new Form2(); ac.Show(); Hide(); }); tbasla.Abort(); } } } public void yanlis() { do { Thread.Sleep(20); deger2++; but_check.Value = deger2; but_check.Text = "Kontrol Ediliyor.."; } while (but_check.Value <= 25); do { Thread.Sleep(10); deger2++; but_check.Value = deger2; but_check.Text = "Yanlış Lisans Numarası..."; } while (but_check.Value <= 99); if(but_check.Value >= 99) { deger2 = 0; but_check.Value = 0; but_check.Text = "Lisans Numarasını Onayla"; tyanlis.Abort(); } } private void but_check_Click(object sender, EventArgs e) { tbasla = new Thread(new ThreadStart(lisansla)); tyanlis = new Thread(new ThreadStart(yanlis)); s4 = txt_lisansno.Text; if (string.Compare(s3, s4, false) == 0 && string.Compare(s4, "", false) == 1) { tbasla.Start(); } else { tyanlis.Start(); } } private void otokontrol() { iniokuyaz lisanskontrol = new iniokuyaz(Path.Combine(Environment.GetFolderPath( Environment.SpecialFolder.ApplicationData) + "\\lic_config.ini")); string oku = lisanskontrol.Read("1"); if (string.Compare(oku, s3, false) == 0) { s4 = s3; deger = 100; mainclass.ekstrakontrol(); Invoke((MethodInvoker)delegate () { Form2 ac2 = new Form2(); ac2.Show(); Hide(); }); } } } } [/highlight] Form2.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace Lisans { public partial class Form2 : Form { public Form2() { InitializeComponent(); } private void Form2_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) { Environment.Exit(0); } private void SiteAc_Click(object sender, EventArgs e) { try { Process.Start("http://www.imhatimi.org"); } catch (Exception ex2) { MessageBox.Show("Hata: " + ex2.Message, "Hata oluştu!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); } } private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) { if (mainclass.ekstrakontrol()) { if (string.Compare(Form1.s4, Form1.s3, false) == 1 || string.Compare(Form1.s1,Form1.s2, false) == 1 || string.Compare(Form1.s4, "",false) == 0 || string.Compare(Form1.s1, "", false) == 0) { Environment.Exit(0); } } else { Environment.Exit(0); } } } } [/highlight] mainclass.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace Lisans { public static class mainclass { internal static string key; internal static string hash; internal static string maincode; internal static bool ekstrakontrol() { if (Form1.deger == 100) { return true; } else { return false; } } public static string xzr(string s1) { string password = "jFk7p.fnLn,W:8&.cGrE`&Fv4^VS=gzadVzak9$.qy%kHH[F5U}7!5`#'>{a%GZcah2cfdtZ@#N~768PD~p}vjYYQA"; byte[] bytes = Encoding.Unicode.GetBytes(s1); using (Aes aes = Aes.Create()) { Rfc2898DeriveBytes rfc2898DeriveBytes = new Rfc2898DeriveBytes(password, new byte[] { 73, 118, 97, 110, 32, 77, 101, 31, 100, 118, 28, 101, 100, 101, 118 }); aes.Key = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(32); aes.IV = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(16); using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) { using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)) { cryptoStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); cryptoStream.Close(); } s1 = Convert.ToBase64String(memoryStream.ToArray()); } } return s1; } public static string xz(string s2) { string password = "jFk7p.fnLn,W:8&.cGrE`&Fv4^VS=gzadVzak9$.qy%kHH[F5U}7!5`#'>{a%GZcah2cfdtZ@#N~768PD~p}vjYYQA"; s2 = s2.Replace(" ", "+"); byte[] array = Convert.FromBase64String(s2); using (Aes aes = Aes.Create()) { Rfc2898DeriveBytes rfc2898DeriveBytes = new Rfc2898DeriveBytes(password, new byte[] { 73, 118, 97, 110, 32, 77, 101, 31, 100, 118, 28, 101, 100, 101, 118 }); aes.Key = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(32); aes.IV = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(16); using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) { using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, aes.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write)) { cryptoStream.Write(array, 0, array.Length); cryptoStream.Close(); } s2 = Encoding.Unicode.GetString(memoryStream.ToArray()); } } return s2; } } } [/highlight] iniokuyaz.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Reflection; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Lisans { class iniokuyaz { public string Path; [DllImport("kernel32")] private static extern long WritePrivateProfileString(string Section, string Key, string Value, string FilePath); [DllImport("kernel32")] private static extern int GetPrivateProfileString(string Section, string Key, string Default, StringBuilder RetVal, int Size, string FilePath); public iniokuyaz(string IniPath) { Path = IniPath; } public void Write(string Section, string Key, string Value) { WritePrivateProfileString(Section, Key, Value, this.Path); } public void Write(string Key, string Value) { WritePrivateProfileString(Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name, Key, Value, this.Path); } public string Read(string Section, string Key) { StringBuilder temp = new StringBuilder(255); int i = GetPrivateProfileString(Section, Key, "", temp, 255, this.Path); return temp.ToString(); } public string Read(string Key) { StringBuilder temp = new StringBuilder(255); int i = GetPrivateProfileString(Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name, Key, "", temp, 255, this.Path); return temp.ToString(); } } } [/highlight] Keygen Form1.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.IO; using System.Linq; using System.Management; using System.Net; using System.Net.NetworkInformation; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Threading; using System.Windows.Forms; namespace Keygen { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } internal static int deger; Thread olustur; Thread olusturma; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; } internal static string Md5(string str) { string result = string.Empty; try { MD5CryptoServiceProvider mD5CryptoServiceProvider = new MD5CryptoServiceProvider(); byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(str); byte[] array = mD5CryptoServiceProvider.ComputeHash(bytes); int capacity = (int)Math.Round((double)(array.Length * 3) + (double)array.Length / 9.5); StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(capacity); int num = array.Length - 1; for (int i = 0; i <= num; i++) { stringBuilder.Append(BitConverter.ToString(array, i, 1)); } result = stringBuilder.ToString().TrimEnd(new char[] { ' ' }); } catch (Exception) { } return result; } internal static string x(string string_0) { string_0 += "ᴔᴥᴟ۞œþÿŸƒ÷áÞÈÅÂÁ∑≠≥∂ΩêèúÑ®∑¶¤¥¢š‰ᴔᴥᴟ۞"; char[] array = string_0.ToCharArray(); array[0] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[1] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + array[4]) % '\n'))); array[2] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + array[8] + '\u0005') % '\n'))); array[3] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[4] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + array[7] + '\u0002') % '\n'))); array[5] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\u0001') % '\n'))); array[6] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[6] + '\a') % '\n'))); array[7] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + array[9] + '\u0003') % '\n'))); array[8] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[8] + '\u0001') % '\n'))); array[9] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\u0002') % '\n'))); array[10] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[10] + array[4] + '\t') % '\n'))); array[11] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\a') % '\n'))); array[12] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\b') % '\n'))); array[13] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + '\t') % '\n'))); array[14] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + '\u0003') % '\n'))); array[15] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[2] + '\u0006') % '\n'))); char c = array[0]; array[0] = array[11]; array[11] = c; c = array[3]; array[3] = array[7]; array[7] = c; c = array[10]; array[10] = array[5]; array[5] = c; c = array[7]; array[7] = array[9]; array[9] = c; c = array[15]; array[15] = array[3]; array[3] = c; string text = new string(array); return string.Concat(new object[] { text[0], text[1], text[2], text[3], "-", text[4], text[5], text[6], text[7], "-", text[8], text[9], text[10], text[11], "-", text[12], text[13], text[14], text[15] }); } internal static string y(string string_0) { string_0 += "ᴔᴥᴟ۞ᴥœþÿŸƒ÷áÞÈŃ÷áÞᴔᴥᴟ۞Áš‰|ᴔᴥᴟ۞"; char[] array = string_0.ToCharArray(); array[0] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\u0006') % '\n'))); array[1] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + array[3]) % '\n'))); array[2] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + array[9] + '\u0001') % '\n'))); array[3] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[3] + array[10] + '\u0002') % '\n'))); array[4] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + array[9] + '\a') % '\n'))); array[5] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\a') % '\n'))); array[6] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[6] + '\u0002') % '\n'))); array[7] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[7] + array[11] + '\u0001') % '\n'))); array[8] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[8] + '\u0003') % '\n'))); array[9] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\u0002') % '\n'))); array[10] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[10] + array[3] + '\b') % '\n'))); array[11] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[11] + '\u0004') % '\n'))); array[12] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[12] + '\u0003') % '\n'))); array[13] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[5] + '\a') % '\n'))); array[14] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[4] + '\u0005') % '\n'))); array[15] = Convert.ToChar(Convert.ToString((int)((array[9] + '\a') % '\n'))); char c = array[0]; array[0] = array[12]; array[12] = c; c = array[5]; array[5] = array[7]; array[7] = c; c = array[11]; array[11] = array[4]; array[4] = c; c = array[6]; array[6] = array[2]; array[2] = c; c = array[13]; array[13] = array[8]; array[8] = c; string text = new string(array); return string.Concat(new object[] { text[0], text[1], text[2], text[3], "-", text[4], text[5], text[6], text[7], "-", text[8], text[9], text[10], text[11], "-", text[12], text[13], text[14], text[15] }); } private void dogru() { while (deger <= 15) { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans Numarası Oluşturuluyor..."; } while (deger <= 50) { Thread.Sleep(10); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans Numarası Oluşturuluyor.."; } while (deger <= 75) { Thread.Sleep(10); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans Numarası Oluşturuluyor."; } while (deger <= 100) { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; if (deger == 100) { Thread.Sleep(250); Invoke((MethodInvoker)delegate () { mainclass.hash = mainclass.xzr(y(x(Md5(txt_sistemkodu.Text))) + "-" + Md5(y(mainclass.xzr(x(txt_sistemkodu.Text))))); txt_lisansno.Text = x(mainclass.hash) + "-" + y(mainclass.hash); }); deger = 0; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans No Oluştur"; olustur.Abort(); } } } public void yanlis() { do { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Lisans Numarası Oluşturuluyor..."; } while (but_check.Value <= 25); do { Thread.Sleep(20); deger++; but_check.Value = deger; but_check.Text = "Sistem Kodu Girmediniz HATA!"; } while (but_check.Value <= 99); if(but_check.Value >= 99) { deger = 0; but_check.Value = 0; but_check.Text = "Lisans No Oluştur"; olusturma.Abort(); } } private void but_check_Click(object sender, EventArgs e) { olusturma = new Thread(new ThreadStart(yanlis)); olustur = new Thread(new ThreadStart(dogru)); if (txt_sistemkodu.Text == "") { olusturma.Start(); } else { olustur.Start(); } } } } [/highlight] Keygen Mainclass.cs [highlight=csharp] using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace Keygen { public static class mainclass { internal static string hash; public static string xzr(string s1) { string password = "jFk7p.fnLn,W:8&.cGrE`&Fv4^VS=gzadVzak9$.qy%kHH[F5U}7!5`#'>{a%GZcah2cfdtZ@#N~768PD~p}vjYYQA"; byte[] bytes = Encoding.Unicode.GetBytes(s1); using (Aes aes = Aes.Create()) { Rfc2898DeriveBytes rfc2898DeriveBytes = new Rfc2898DeriveBytes(password, new byte[] { 73, 118, 97, 110, 32, 77, 101, 31, 100, 118, 28, 101, 100, 101, 118 }); aes.Key = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(32); aes.IV = rfc2898DeriveBytes.GetBytes(16); using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) { using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)) { cryptoStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); cryptoStream.Close(); } s1 = Convert.ToBase64String(memoryStream.ToArray()); } } return s1; } } } [/highlight]

MecTruy
Mesaj tarihi: 05.09.2016 11:27:14
harika !

AS!T
Mesaj tarihi: 05.09.2016 13:45:04
Süper Emeğine Sağlık + Rep

r3n4m3
Mesaj tarihi: 05.09.2016 13:46:31
güzel eline sağlık yararlı bir paylaşım

HardLaz
Mesaj tarihi: 05.09.2016 16:31:41
Gerçekten harika dostum eline sağlık :)

aruda06
Mesaj tarihi: 24.09.2016 08:13:27
teşekkürler

lottoo54
Mesaj tarihi: 24.09.2016 08:17:09
eyvallah sagolasın. inceliyim

justic3
Mesaj tarihi: 24.09.2016 14:10:11
teşekkürler.

ThayrLight
Mesaj tarihi: 24.09.2016 19:45:25
Eyvallah eline sağlık

Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır. Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir. Bu tür konuları spyhackerz [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır. Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to spyhackerz [at] gmail.com Her türlü telif hakkı içerdiğini düşündüğünüz konu url adresini mail adreslerimize gönderebilirsiniz ! ivedilikle işlem yapılacaktır. ( En erken 2 saat içinde En geç 3 gün içinde ) iletişim mailleri: spyhackerz@gmail.com

Hack forum