• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

Kali Linux'ta IP Gizleme&Tor Ağına Bağlanma

Arık Böke

Grafiker
LV
0
 
Katılım
Nis 8, 2020
Mesajlar
357
Tepkime puanı
258
Puanları
43
Konum
MOĞOLİSTAN
BackBox kullanmış olanlar bilir,Anonymous Mode vardır.Bu özellik hostname&ip&mac değiştirme işlemini otomatik yapar.Peki bunu Kali Linux'ta nasıl yapabiliriz?

Öncelikle sources.list'i açıp ekleme yapıyoruz
Kod: leafpad /etc/apt/sources.list
Bu repoyu sona ekliyoruz:
deb http://deb.torproject.org/torproject.org wheezy main
sonra güncelliyoruz:
apt-get update
Paket imzalarını yapmak için GPG anahtarlarını giriyoruz.Bunun için aşağıdaki kodları terminale yazmanız yeterli :
Kod: gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
Anahtarları yüklüyoruz:
apt-get install deb.torproject.org-keyring
Tor Yüklensin: apt-get install tor
Sonra /etc/default/tor dosyasını düzenlememiz gerek
leafpad /etc/default/tor

RUN_DAEMON=”no” yazan kısmı görürsünüz ilk başta onu ''yes'' olarak değiştiriyoruz:

Sonra Tor'u bu komutlarla kontrol edebilirsiniz:
Kod: service tor start
Başlatma için yukarıdaki komutu girin.Durdurmak için aşağıdakini:
service tor stop
Bu da yeniden başlatmak için:
service tor restart
Bu da ağ durumunu öğrenmek için:
service tor status
Ağ Trafiğini yönlendirmek için BackBox'ta kullanılan scripti oluşturmamız gerek.Aşağıdaki dosyayı gedit metin yöneticisini kullanarak backbox-anonymous.sh olarak kaydedin.


#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with backbox-anonymous. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

export BLUE='\033[1;94m'
export GREEN='\033[1;92m'
export RED='\033[1;91m'
export ENDC='\033[1;00m'

# Destinations you don't want routed through Tor
NON_TOR="192.168.0.0/16 172.16.0.0/12 10.0.0.0/8"

# The GID Tor runs as
TOR_GID="debian-tor"

# Tor's TransPort
TRANS_PORT="9040"

case "$1" in
start)
# Make sure only root can run this script
if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] This script must be run as root$ENDC\n" >&2
exit 1
fi

# Check torrc config file
grep -q -x 'VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10' /etc/tor/torrc
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
echo "AutomapHostsOnResolve 1"
echo "TransPort 9040"
echo "DNSPort 53"
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
exit 1
fi
grep -q -x 'AutomapHostsOnResolve 1' /etc/tor/torrc
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
echo "AutomapHostsOnResolve 1"
echo "TransPort 9040"
echo "DNSPort 53"
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
exit 1
fi
grep -q -x 'TransPort 9040' /etc/tor/torrc
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
echo "AutomapHostsOnResolve 1"
echo "TransPort 9040"
echo "DNSPort 53"
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
exit 1
fi
grep -q -x 'DNSPort 53' /etc/tor/torrc
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
echo "AutomapHostsOnResolve 1"
echo "TransPort 9040"
echo "DNSPort 53"
echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
exit 1
fi

echo "\n$BLUE Starting anonymous mode:$ENDC\n"

if [ ! -e /var/run/tor/tor.pid ]; then
echo " $RED*$ENDC Tor is not running! Quitting...\n" >&2
exit 1
fi

iptables -F
iptables -t nat -F
echo " $GREEN*$ENDC Deleted all iptables rules"

echo 'nameserver 127.0.0.1' > /etc/resolv.conf
echo " $GREEN*$ENDC Modified resolv.conf to use Tor"

iptables -t nat -A OUTPUT -m owner --gid-owner $TOR_GID -j RETURN
iptables -t nat -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
for NET in $NON_TOR 127.0.0.0/9 127.128.0.0/10; do
iptables -t nat -A OUTPUT -d $NET -j RETURN
done
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports $TRANS_PORT
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
for NET in $NON_TOR 127.0.0.0/8; do
iptables -A OUTPUT -d $NET -j ACCEPT
done
iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner $TOR_GID -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j REJECT
echo "$GREEN *$ENDC Redirected all traffic throught Tor\n"

echo "$BLUE Are you using Tor?$ENDC\n"
echo "$GREEN *$ENDC Please refer to https://check.torproject.org\n"
;;
stop)
# Make sure only root can run our script
if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
echo "\n$RED[!] This script must be run as root$ENDC\n" >&2
exit 1
fi

echo "\n$BLUE Stopping anonymous mode:$ENDC\n"

echo 'nameserver 208.67.222.222' > /etc/resolv.conf
echo 'nameserver 208.67.220.220' >> /etc/resolv.conf
echo " $GREEN*$ENDC Modified resolv.conf to use OpenDNS"

iptables -F
iptables -t nat -F
echo " $GREEN*$ENDC Deleted all iptables rules\n"
;;
restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac

exit 0Terminal'i açın

Masaüstü dizinine gelin:
Kod:cd Desktop
Sonra bunu yazın:
Kod: chmod 755 backbox-anonymous.sh
/usr/bin/ klasörüne taşıyoruz:
mv backbox-anonymous /usr/bin/backbox-anonymous

torrc dosyasını açıp düzenleyelim.
leafpad /etc/tor/torrc
Dosyanın sonuna bu eki boşluk bırakmadan ekliyoruz:
Kod: VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
DNSPort 53

Ardından bu komutlar ile backbox-anonymous scriptimizi kontrol edebiliriz:
backbox-anonymous start
backbox-anonymous stop
backbox-anonymous restart

Bu yöntem %100 gizlilik sağlayacak demiyorum fakat tor'a bağlı olduğunuz için yaklaşık 3-4 dakika da bir ip adresi değişiyor.O yüzden işinize yarayacağını düşünüyorum
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst