• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

vpn sorunu

selam Linux ta vpn açmaya çalıştığım zaman şöyle bir hata ile karşılaşıyorum ve vpn aktif olmuyor yardımcı olabilecek varmı?


root@kali:~/Downloads# openvpn vpnbook-us1-tcp443.ovpn
Fri May 29 20:03:12 2020 OpenVPN 2.4.9 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 21 2020
Fri May 29 20:03:12 2020 library versions: OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020, LZO 2.10

Enter Auth Username: vpnbook
Enter Auth Password: ***

Fri May 29 20:03:55 2020 WARNING: No server certificate ve rification method has been enabled. See http://openvpn.ne t/howto.html#mitm for more info.
Fri May 29 20:03:55 2020 NOTE: --fast-io is disabled since we are not using UDP
Fri May 29 20:03:55 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]198.7.62.204:443
Fri May 29 20:03:55 2020 Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[16384->16384]
Fri May 29 20:03:55 2020 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]198.7.62.204:443 [nonblock]
 

ViciOuS

========
hata verdiğinde birkaç kez daha tekrar dene yine olmadı diyorsan tcp80 portlu vpn yi kullanmaya çalış ama ilk seferde bağlamtı alamıyorsun bağlantı alamadığın da kapat tekrar dene kolay gelsin şimdiden
 
Üst