• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

Whatweb Kali Tool

SpyWhite

Sıradan Biri
WhatWeb Nedir diye Başlayalım
1596206928106.png

WhatWeb web sitelerini tanımlar. Amacı “Bu Web Sitesi Nedir?” Sorusunu cevaplamaktır. WhatWeb, içerik yönetim sistemleri (CMS), blog oluşturma platformları, istatistik / analiz paketleri, JavaScript kitaplıkları, web sunucuları ve katıştırılmış cihazlar dahil olmak üzere web teknolojilerini tanır. WhatWeb, her biri farklı bir şeyi tanımak için 1700'den fazla eklentiye sahiptir. WhatWeb ayrıca sürüm numaralarını, e-posta adreslerini, hesap kimliklerini, web çerçeve modüllerini, SQL hatalarını ve daha fazlasını tanımlar.

Penetrasyon testlerinde kullanılmak üzere daha agresif modlar geliştirilmiştir.


ÖZELLİKLERİ:

 • 1700'den fazla eklenti
 • Hız / gizlilik ve güvenilirlik arasındaki dengeyi kontrol edin
 • Eklentilere örnek URL'ler dahildir
 • Performans ayarı. Aynı anda kaç web sitesinin taranacağını kontrol edin.
 • Çoklu günlük biçimleri: Kısa (uygulanabilir), Ayrıntılı (okunabilir), XML, JSON, MagicTree, RubyObject, MongoDB, SQL ve Elastik Arama.
 • TOR dahil olmak üzere proxy desteği
 • Özel HTTP üstbilgileri
 • Temel HTTP kimlik doğrulaması
 • Web sayfası yeniden yönlendirmesi üzerinde kontrol
 • Nmap tarzı IP aralıkları
 • Bulanık eşleme
 • Sonuç kesinliği farkındalığı
 • Komut satırında tanımlanan özel eklentiler
KULLANIMI
whatweb <URLs>

1596206960879.png

Saldırganlık seviyesi, hız / gizlilik ve
güvenilirlik arasındaki dengeyi kontrol eder .
--aggression, -a = SEVİYE Saldırganlık seviyesini ayarlayın. Varsayılan: 1.
1. Gizli Hedef başına bir HTTP isteği yapar ve ayrıca
yönlendirmeleri izler.
3. Agresif Seviye 1 eklentisi eşleşirse, ek
istekler yapılacaktır.
4. Heavy Hedef başına çok fazla HTTP isteği yapar.
Tüm eklentilerden URL'ler denenir.


HTTP SEÇENEKLERİ:
--user-agent, -U = AJAN WhatWeb / 0.4.9 yerine AJAN olarak tanımla.
--header, -H Bir HTTP üstbilgisi ekle. örneğin "Foo: Bar".
Varsayılan bir başlık belirtilmesi onun yerini alacaktır. Bir
boş bir değer, örneğin "User-Agent:" bunu kaldıracaktır.
--follow-redirect = NE ZAMAN Yönlendirmeleri ne zaman takip edeceğinizi kontrol edin. ZAMAN olabilir
, `meta okunur '` aynı site', '`http okunur,'` asla
`aynı alanlı ya da` hep. Varsayılan: her zaman.
--max-redirects = NUM Maksimum yönlendirme sayısı. Varsayılan: 10.


KİMLİK DOĞRULAMA:
--user, -u = <kullanıcı: şifre> HTTP temel kimlik doğrulaması.
--cookie, -c = ÇEREZ Çerezler kullanın, örn. 'name = value; ad2 = değer2'


OUTPUT:
--verbose, -v Ayrıntılı çıktıda eklenti açıklamaları bulunur.
Hata ayıklamak için iki kez kullanın.
--colour, - color = rengin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. ZAMAN olabilir
`asla',' her zaman, veya `` otomatik ''.
--quiet, -q STDOUT'ta kısa günlük görüntülemeyi görüntüleme.
--no-error Hata mesajlarını bastırın.

KAYIT:
--log-brief = DOSYA Günlük kısa, tek satır çıktı.
--log-verbose = DOSYA Günlük ayrıntılı çıktı.
--log-error = DOSYA Günlüğü hataları.
--log-xml = DOSYA Günlük XML biçimi.
--log-json = DOSYA Günlüğü JSON biçimi.
--log-sql = DOSYA SQL INSERT deyimlerini günlüğe kaydet.
--log-sql-create = DOSYA SQL veritabanı tabloları oluşturun.
--log-json-verbose = DOSYA Günlüğü JSON Ayrıntılı biçim.
--log-magictree = DOSYA Günlüğü MagicTree XML biçimi.
--log-object = DOSYA Günlüğü Ruby nesne inceleme biçimi.
--log-mongo-veritabanı MongoDB veritabanının adı.
--log-mongo-collection MongoDB koleksiyonunun adı.
Varsayılan: whatweb.
--log-mongo-host MongoDB ana bilgisayar adı veya IP adresi.
Varsayılan: 0.0.0.0.
--log-mongo-kullanıcı adı MongoDB kullanıcı adı. Varsayılan: nil.
--log-mongo-şifre MongoDB şifresi. Varsayılan: nil.
--log-elastik-index Sonuçları depolamak için dizinin adı. Varsayılan: whatweb
--log-elastik-host Ana bilgisayar: elastik http arabiriminin bağlantı noktası. Varsayılan: 127.0.0.1:9200

PERFORMANS ve KARARLILIK:
--max-thread, -t Eşzamanlı thread sayısı. Varsayılan: 25.
--open-timeout Saniye cinsinden süre. Varsayılan: 15. -
okunmuş zaman aşımı Saniye cinsinden süre. Varsayılan: 30.
--wait = SECONDS Bağlantılar arasında SECONDS bekleyin.
Bu, tek bir iş parçacığı kullanırken yararlıdır.

YARDIM VE ÇEŞİTLİ:
- kısa yardım Kısa kullanım yardımı.
--help, -h Komple kullanım yardımı.
--debug Eklentilerde hataları artırın.
--version Sürüm bilgilerini görüntüler.

ÖRNEK KULLANIM:
* example.com'u tarayın.
./whatweb example.com
* Reddit.com slashdot.org'u ayrıntılı eklenti açıklamalarıyla tarayın.
./whatweb -v reddit.com slashdot.org
* Wired.com'un agresif bir taraması WordPress'in tam sürümünü algılar.
./whatweb -a 3 www.wired.com
* Yerel ağı hızlı bir şekilde tarayın ve hataları bastırın.
whatweb --no-error 192.168.0.0/24
* https web siteleri için yerel ağı tarayın.
whatweb --no-error --url-prefix https: // 192.168.0.0/24
* Alexa Top 1000'de
alanlar arası politikaları tarayın. ./Whatweb -i eklenti geliştirme / alexa-top-100.txt \
--url-son eki / çapraz alan.xml -p çapraz alan_xml

İYİ FORMLAR DİLERİM...
 
Üst